Naše služby

- sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností

- obhliadky nehnuteľností + profesionálny fotograf

- príprava a vyhotovenie všetkých typov zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou v zmysle platných zákonov

- prezentácia nehnuteľností na trhu

- hypotekárne a daňové poradenstvo, pomoc s financovaním a poistením nehnuteľnosti

- ocenenie nehnuteľnosti - stanovenie odhadu trhovej ceny pre potreby dedičského konania prípadne k majetkovému vysporiadaniu a pod.

- služba agent kupujúceho

- zabezpečenie geometrických plánov a statických posudkov

- zabezpečenie súdnoznaleckých posudkov

- asistencia pri odovzdávaní a preberaní nehnuteľnosti zastupovanie na katastrálnom úrade a v banke

Naše služby